لیست فصل های دوره جاوا اسکریپت مقدماتی

آماده سازی محیط توسعه:

در این قسمت سعی کرده ایم نحوه آماده سازی کامپیوتر را برای ادامه کار را به شما آموزش دهیم.

مفاهیم پایه ای جاوااسکریپت-بخش اول:

در این بخش سعی شده مفاهیم پایه ای زبان جاوا اسکریپت مثل متغیر‌ها ، عملگرها و … آموزش داده شود.

مفاهیم پایه ای جاوااسکریپت-بخش دوم:

در این بخش با مفاهیم ساختار شرطی و همچنین محدوده دسترسی به متغیرها آشنا خواهید شد.

توابع در جاوا اسکریپت:

در این قسمت سعی شده مرور کاملی بر نحوه استفاده از توابع در جاوا اسکریپت صورت پذیرد.

String template:

ما در این بخش با نحوه استفاده از String template آشنا خواهیم شد.

اشیا در جاوا اسکریپت:

اگر با اشیا در جاوا اسکریپت آشنایی ندارید و یا جزئیات آن را نمی‌دانید این فصل را از دست ندهید.

متد در جاوا اسکریپت

متدهای از پیش تعریف در جاوا اسکریپت

تفاوت var و let در جاوا اسکریپت چیست؟

const در جاوا اسکریپت