ساختار loop در جاوا اسکریپت

در قسمت قبل در رابطه با آرایه‌ها صحبت کردیم.نحوه بازیابی و تغییر عناصر آرایه را با هم بررسی کردیم.در این قسمت از آموزش جاوا اسکریپت سعی می‌کنیم تا باهم ساختار loop و یا تکرار را بررسی کنیم.

فرض کنید می‌خواهیم تک تک آیتمهای یک آرایه را روی صفحه چاپ کنیم.راه اول این است که به صورت مستقیم ایندکس هر آیتم را بدانیم و آن را روی صفحه چاپ کنیم.راه دیگر آن استفاده از ساختار حلقه است:

forEach:

forEach یک متد روی شی پایه آرایه است که به عنوان وردی یک تابع را دریافت می‌کند و به ازای هر آیتم آن تابع را اجرا می‌کند.تابع ما دو ورودی دارد که اولی به  آیتم جاری که حلقه اشاره می‌کند و آیتم ورودی دوم به ایندکس آیتم جاری در آرایه اشاره دارد..خروجی کد بالا به شکل زیر خواهد بود:

ساختار حلقه ها در جاوا اسکریپت

اگر دقت کنید یک تابع را به عنوان ورودی یک تابع دیگر پاس داده‌ایم،به این مفهوم callback function گفته می‌شود.

callback function

callback function یک function است که به عنوان ورودی به یک function دیگر پاس می‌دهیم.

for:

نوع دیگر ساختار حلقه در جاوا اسکریپت ساختار for است که برای استفاده از آن نیازی به آرایه نیست:

کد بالا ساختار یک حلفه for را نشان می‌دهد.for از سه قسمت اصلی تشکیل شده است.

var i = 0 تعریف متغیر داخلی در حلقه و مقدار دهی آن

i < 5 اجرای حلقه تا زمانی که این شرط برقرار است.

i++ به ازای هر بار اجرای حلقه یکی i اضافه می‌شود.

خروجی کد بالا مثل تصویر زیر خواهد بود:

ساختار حلقه در جاوا اسکریپت

تمرین:با استفاده از حلقه for کدی بنویسید که آیتم های یک آرایه را روی صفحه چاپ کند.

برای دیدن راه حل روی این آدرس کلیک کنید.