چگونه ایده ای ماندگار بسازیم “ساده بودن ایده”

برادران heath در کتاب Made to Stick ( ایده عالی مستدام) سعی کرده اند در رابطه با اینکه چرا یک سری از کارها،تبلیغات،ایده ها و همچنین حرفها ماندگار تر از بقیه هستند دلایلی را معرفی کنند.

چگونه ایده ای ماندگار بسازیم "ساده بودن ایده"

آنها دلایل متفاوتی را برای ماندگاری یک ایده شرح داده اند:

  1. ساده بودن
  2. غیر منتظره بودن
  3. ملموس بودن
  4. احساسی بودن
  5. معتبر بودن
  6. داستانی بودن

در این مطلب سعی خواهم کرد مورد اول یعنی ساده بودن را بیشتر توضیح بدهم.

ساده بودن یک ایده باعث می شود ایده راحت تر به خاطر سپرد شود.سادگی به معنی بی مغز بودن نیست اینکه همه موارد اساسی یک موضوع را حذف کنیم و سپس فکر کنیم به سادگی رسیده ایم.

درواقع سادگی به معنی حذف همه اضافات به جهت رسیدن به قلب و اصل ایده است.ایده باید مثل ضرب و المثل ساده باشد ولی این سادگی اصلا به معنای کم اهمیتی نیست.اینکه یک ضرب المثل ماندگار می شود دلیلش سادگی در عین حال غنی بودن آن است.

 

یک طراح زمانی متوجه می شود که به اوج طراحی خود رسیده است که چیز اضافی برای حذف کردن نمانده باشد.

با اضافه کردن جزئیات زیاد و همچنین غیر کاربردی برای مخاطب نه تنها چیز زیادی به مخاطب نداده ایم بلکه او را نیز گیج کرده ایم.

در اینکه ما چیزهای پیچیده را بتوانیم در قالب سادگی ها بیان کنیم  به مهارت زیاد نیاز دارد.اگر مدیری بتواند تمام هدف خود و شرکتش را در قالب کلماتی ساده بیان کند کارمند وی خیلی راحت تر خواهد توانست به هدف شرکت فکر کند و به سوی آن هدف عمل کند.

ماندگاری ایده های تبلیغاتی

به تبلیغ بالا دقت کنید.عکس بالا در حال رساندن یک پیام به صورت خیلی ساده و ولی در عین حال بسیار مهم است.منظور از سادگی دقیقا مثال عکس بالا است.اگر به اکثر تبلیغات تلویزیونی و یا بیلبورد نگاه کنید،آنهایی که تاثیر گذار هستند به طرز عجیبی از الگوهای مشترکی پیروی کرده اند.یکی از این الگو ها سادگی است.

بنابراین برای اینکه یک ایده ماندگار شود نیاز دارد از اصل سادگی پیروی کند.