فرهنگ شرکت

معمولا تعریف دقیقی از فرهنگ شرکت وجود ندارد فرهنگ شرکت از مهمترین عواملی است که باعث می شود کارکنان، یک شرکت را دوست داشته باشند و در آن احساس راحتی کنند.به عبارتی شرکت را به جایی بهتر برای کار کردن تبدیل می کند.ممکن است خیلی از افراد فرهنگ شرکت را در آزادی تعاملات شرکت خلاصه کنند و یا به اینکه نحوه لباس پوشیدن افراد در شرکت چگونه هست مربوط بدانند.درک این که دقیقا فرهنگ شرکت چیست باعث می شود شرکت سریعتر به اهدافش برسد.

فرهنگ شرکت

در پایین تعدادی از مواردی که یک شرکت برای ساخت فرهنگش باید از آن ها استفاده کند نام برده شده است.

  • اگر فرهنگ شرکت،باعث دستیابی به اهداف سازمان نشود هیچ ارزشی ندارد.
  • فرهنگ شرکت باعث نگهداری ارزش ها در بلند مدت می شود.
  •  فرهنگ کمک می کند شرکت جای بهتری برای کار کردن تبدیل شود.
  • فرهنگ شرکت چیزی است که شما را از سایر رقبا متمایز می کند.
  • فرهنگ شرکت باید طوری در شرکت نهادینه شود که هر کس از درب شرکت وارد شد متوجه آن شود.
  • فرهنگ شرکت باید روی ارزش های شرکت شکل بگیرد.

درک این نکته ضروری است که فرهنگ شرکت ها را نمی شود کپی کرد.به عبارتی نباید زمان الگو برداری از فرهنگ موفق شرکت های دیگر به فرهنگ و ارزش های خودمان لطمه بزنیم.اینکه در شرکتی کارمندان اجازه ورود حیوانات خانگی خود را دارند هیچ ارتباطی با فرهنگ شرکت دارد.فرهنگ شرکت باید در زمان رشد شرکت نیز بتواند خودش را حفظ کند و از ارزش ها خارج نشود.